Enneagram Sages

Enneagram Sage programmet lære dig hvordan brugen af det spirituelle Enneagram støtter dig i at leve fra en dybere intelligens. Programmet byder på kundskab fra tre stærke psykologiske faktorer i dit liv:

  • Væren
  • Sjælens mørke ridder
  • Soulmate

Gennem en arbejdsproces med din egen eksperimentering, vil du blive ledt til de mærkesager der ligger ud over personligheden selv.

Dvs. den helhed af faktorer og omstændigheder der knytter sig til hændelserne i arbejdsprocessen, bliver integreret i dig.

Sted: Århus
Start: 04. oktober 2024.
Pris pr. 2 dages modul = kr. 8.200,- inkl. moms

Ved samlet køb af alle 3 moduler er prisen: kr. 21.000,- inkl moms. Rabat = kr. 3.600,-. Beløbet betales lige efter tilmelding. 

Tilmeldingen er bindende. Dvs. når du først har tilmeldt dig, er betalingen for hele forløbet bindende. Du vil ikke kunne få refunderet noget, uanset hvad årsagen til afbrydelsen af forløbet end måtte være. 

Der er ingen forplejning inkluderet i prisen.