Objekt-relationer

Arbejdet med objektrelationer er en effektiv nøgle til udvikling og integration. Det deles op i tre dybdegående runder, hver med tre punkter:

Første runde
Punkt: 1 – 4 – 7

Anden runde
Punkt: 2 – 5 – 8

 

Tredje runde
Punkt: 3 – 6 – 9

Objekt relation triaderne er de vigtigste i Enneagrammet.

De dækker over konkrete psykologiske parametre. I programmet gennemgår vi disse i en konkret og brugbar form.

Objektrelationer er psykologiske mønstre kendt som kernen i vores ego-struktur.

De er processen om hvordan vi udvikler vores psyke i forhold til andre. De giver dig indsigt i hvordan du i en tidlig levealder har opbygget dit forhold til omsorgsgiveren. Det er en psykoanalytisk psykologi der bestemmer hvordan du igennem dine familieoplevelser i barndommen former din personlighed, hvordan du væver dine overbevisninger og hvordan du forholder dig til andre og forskellige situationer i dit voksne liv.

Dine psykologiske mønstre fra objektrelationerne former din livspassion. Arbejdet byder på bevidsthed og nærvær om hvordan du kan være mere ærlig, autentisk, modig og sand over for dit personlige formål med at være her, formålet med livet.

Det belyser dine ønsker og krav i dine nære relationer, som enten er i eller ude af balance.

Det afdækker hvordan din Indre kritiker og dine SuperEgo-budskaber formes af objektrelationerne på indbyrdes og forbundne måder.

Igennem en praktisk tilgang i dette program vil du formå at benytter flere af dine intelligensressourcer og frisætte vitale grundlæggende kvaliteter der skaber harmoni.

Arbejdet kan hele DTD (Development Trauma Disorder), PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Det bringer heling til usunde psykologiske mønstre.

Igennem arbejdet med bevidsthed vil du formå at ændre gamle og gentagne usunde relationsstrukturer til et sundt dynamisk og ægte engagement med andre i det levende øjeblik.