Instinktkategorier

Instinktkategorier indeholder et gennemgribende arbejde med 45 instinktkategorier der deles op i tre omgange af hver 15 kategorier:

* Selvopretholdelse, 15 kategorier

* Social, 15 kategorier

* Seksuel, 15 kategorier

Vores instinkter er også livskræfter.

Livskræfter og essens er centralt i din spirituelle udvikling.  

Arbejdet i dette program er en sammenhængende læring om livskræfterne baseret i biologi og udviklingspsykologi. Det baner vejen mod et mere præcist syn på indre arbejde, der direkte henvender sig til vores væsentlige natur.

Vores personlighed eksisterer ikke parallelt med vores livskræfter, men i sammenhæng og i reaktion med dem. Arbejdet med livskræfter er udtrykkeligt vigtigt for reelt indre forandringsarbejde og sjælsudvikling.

Du vil finde ledetråde til, hvilke livskræfter der vil åbne op for nye muligheder og befri dig fra flere kerneelementer i dit vane-selv. Afsløringerne og arbejdet vil gå til benet. Det er livsændrende, når du går vejen.

I løbet af arbejdet vil du identificere og kunne transformere ubalancer, der holder dig fast…

hvorpå du opbruger din naturlige energi, opgiver dine reelle behov og ønsker og tilsidesætter eller slører din naturlige bevidsthed.

Du vil lære hvordan du kan give næring til en negligeret livskraft, en nøgle til din helhed og din evne til at blomstre.

Det vil være et somatisk arbejde, hvor du oplever energien fra dine livskræfter gennem din krop, en udforskende rejse fra kontrahering til afslapning, fra ego til essens.