Dyder

Ikke datosat
Punkt: 8 – 9 – 1

 

Ikke datosat
Punkt: 2 – 3 – 4

 

Ikke datosat
Punkt: 5 – 6 – 7

Dyderne er vores hjertepunkter.

Hjertepunkterne er levendegørelse af vores højere følelsesmæssige uskyldigheder.

Når du er i autentisk kontakt med dine hjertepunkter åbner dit hjerte sig for menneskeliggørelse af de højere følelsesmæssige holdninger; dit højere emotionelt center aktiveres. Det giver en inspirerende affektiv tilstand af hjertet, hvor lidenskaben naturligt forsvinder og din væren tjener som et centralt mål for dit indre arbejde.

Du oplever hvad vi kalder ‘hjertets drejning’ fra passionerne til en smuk menneskelig transformation, en skønhed, hvor dine gøremål og væren er til gavn og glæde for dig selv og dine medmennesker.